voor opdrachten in kunst en vormgeving

Partner

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers.

Met de Bijdrage Opdrachtgeverschap stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. De bijdrage is bedoeld voor de productie van relevante artistiek-inhoudelijke projecten. De plannen kunnen betrekking hebben op een concrete opdracht aan één of meerdere kunstenaars of een bijzondere samenwerking met een kunstenaar.

Samen met Avrotros heeft het Mondriaan Fonds een aantal specials gemaakt over opdrachtgeverschap. Bekijk hier de afleveringen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Mondriaan Fonds.

Artikelen
Copyright © 2018 Publiek Gemaakt
Site: en