voor opdrachten in kunst en vormgeving

Over Publiek Gemaakt

Publiek Gemaakt is een landelijke stichting die zich ten doel stelt een belangrijke bijdrage te leveren aan het vergroten van de publieke belangstelling voor kunst en vormgeving in de samenleving.

Publiek Gemaakt ambieert in dit specifieke veld een centrale plek in te nemen. Door de laatste informatie over ontwikkelingen en projecten op het gebied van kunst en vormgeving voor het voetlicht te brengen. En door het onder de aandacht brengen van de vele mogelijkheden om kunstenaars en vormgevers bij ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen te betrekken. Met bijzondere aandacht voor thema’s als natuur & landschap, stad & infrastructuur én zorg & samenleving.

Publiek Gemaakt is ook de plek waar kunstenaars, vormgevers, opdrachtgevers, bemiddelaars en financiers elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en kennis en ervaringen uitwisselen. Om een breder publiek te interesseren en te betrekken bij kunst en vormgeving in de samenleving werkt Publiek Gemaakt veelvuldig samen met andere aan het vakgebied gerelateerde programma’s en platforms. Bekend maakt bemind!

Wilt u ons informeren over uw project of zoekt u advies en bemiddeling? Neem dan contact met ons op.

Auteurs

Publiek Gemaakt werkt met een wisselende poule van auteurs. Onze auteurs hebben kennis op het gebied van kunst en vormgeving in de publieke ruimte als adviseur, bemiddelaar of maker. Wil je ook bijdragen aan Publiek Gemaakt? Neem dan contact met ons op.

Anne Reenders
Véronique Hoedemakers
Wout Hoogendijk
Loes van Beuningen
Jantine Kremer

Stichting Publiek Gemaakt

Publiek Gemaakt is een initiatief van Anne Reenders, Véronique Hoedemakers en Wout Hoogendijk.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Peke Hofman – voorzitter
Nora Duijf – penningmeester
Paul de Kort – lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Copyright

Alle artikelen © de auteur / Publiek Gemaakt, alle foto’s © de fotograaf. Publiek Gemaakt doet haar best alle rechten en belangen van iedereen te respecteren. Indien dit niet is gebeurd dan verzoeken wij rechthebbenden om contact met ons op te nemen.

Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en