voor opdrachten in kunst en vormgeving

Kunstroute Zwolle, de prijsvraag

Eind november 2013 nodigde de gemeente Zwolle beeldend kunstenaars, architecten en andere belangstellenden uit om een masterplan in te dienen voor een permanente kunstroute met Zwolse accenten. Dit ’totaalplan op hoofdlijnen’ diende te bestaan uit een visie en een plan van aanpak. De inzet is om een Zwols visitekaartje af te geven, waarbij de kunst de looproute van station naar binnenstad (en weer terug) verbijzondert, en inspeelt op de meegegeven kernthema’s stroom, tijd en oriëntatie.

Het onlangs aangelegde wandelpad richting de binnenstad.

bron: Nieuwsbrief Spoorzone, sept.2013

Nieuwe trend?

De ontwikkeling van een dergelijke permanente kunstroute is lovenswaardig, zeker in deze tijd. Waarom er voor een open inschrijving is gekozen is niet duidelijk. Zal het een trend worden om op deze (niet betaalde) wijze mogelijke denkrichtingen te laten formuleren?

Veelbelovend, maar…

De vraag naar een integraal ontwerp is op het eerste oog veelbelovend en interessant, maar de vraag rijst of deze ambitie gehaald wordt als blijkt dat bij aanvang van de prijsvraag een groot deel van de herstructurering van de route al is uitgevoerd en deze nu in de opdrachtvraag als leidend wordt gesteld. Het is jammer dat kunstenaars niet in een vroeger stadium bij de ontwikkeling van de verschillende routeonderdelen betrokken zijn geweest, zoals bij de herinrichting van de wandelroute richting centrum, en de vormgeving en inrichting van de nieuwe reizigerstunnel van Station Zwolle. Ook het te vernieuwen stationsplein – prominent onderdeel van de gewenste route – is als integrale ontwerpvraag niet meegenomen in de te ontwikkelen kunstroute.

Visualisatie van de nieuwe reizigerstunnel, Station Zwolle

De stand

Op de oproep kwamen 138 voorstellen binnen, die werden beoordeeld door de Commissie voor Beeldende Kunst. Die selecteerde daaruit 10 plannen die zijn voorgelegd aan een klankbordgroep met bewoners en vertegenwoordigers uit de stad. Daaruit werden drie voorstellen geselecteerd, die momenteel worden uitgewerkt tot een schetsontwerp. Hier is wel budget voor beschikbaar gesteld. Drie teams werken momenteel aan het schetsontwerp: Studio Ram Katzir/Hertog Nadler, Observatorium/Milou van Ham/Moniek Driesse en Wiseguys Urban Art Projects/Fernando Sánchez Castillo. In de zomer van 2014 zal uiteindelijk één ontwerp worden gekozen dat wordt uitgewerkt tot een definitief plan. De gehele route moet in 2015 klaar zijn. We zijn benieuwd!

Wordt gevolgd…

De kunstroute wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Overijssel en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Budget € 600.000. Meer info hier.

Copyright © 2023 Publiek Gemaakt
Site: en