voor opdrachten in kunst en vormgeving

Partner

BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Het fonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte.

BPD Cultuurfonds draagt jaarlijks ook bij aan de realisatie van diverse kunstwerken in de openbare ruimte, van land-art in de Noordoostpolder tot kunst in het stationsgebied in Utrecht. Verder steunt het fonds publicaties en tentoonstellingen op gebied van gebiedsontwikkeling, architectuur en openbare ruimte en speelt zij een rol in herbestemming en instandhouding van monumenten.

Wilt u een financiële bijdrage aanvragen bij het BPD Cultuurfonds? Provincies, gemeenten, stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan kunst- en cultuurprojecten.

Kijk voor meer informatie op de website van BPD Cultuurfonds.

Artikelen
Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en