voor opdrachten in kunst en vormgeving

Vechtpark nu ook als Magazine

Het Vechtpark Magazine is uit! Een (voorlopig) eenmalige uitgave over het ontstaan van het Vechtpark Hardenberg. Het magazine geeft een kijkje achter de schermen van het ontstaan van een uniek en grootschalig kunstproject en beschrijft hoe kunstenaars, (landschaps)architecten, overheid, waterschap, inwoners en diverse deskundigen nauw hebben samengewerkt.

Het Vechtpark Hardenberg Magazine. Foto: Wout Hoogendijk

Op 14 oktober reikte curator Jeroen van Westen de eerste exemplaren uit, waarna de aanwezigen op de fiets door het park en langs de kunstwerken werden geleid. Publiek Gemaakt fietste mee.

Vechtpark is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het landschappelijke park verbindt de rivier de Vecht en de stad Hardenberg met elkaar. In het park staat de wisselwerking tussen water, natuur en de mens centraal.

We realiseerden ons goed dat we door krachten te bundelen, samen meer kunnen bereiken. (Jannes Janssen, wethouder gemeente Hardenberg)

Noodzakelijke ingrepen op het gebied van waterveiligheid worden heel mooi gecombineerd met natuur en recreatie. (Wim Stegeman, bestuurslid waterschap Vechtstromen)

Een korte terugblik

Eerder sprak Publiek Gemaakt kunstenaar Jeroen van Westen over zijn rol als curator in de ontwikkeling van het Vechtpark. Hij schreef het masterplan ‘Lof der Traagheid’ waarin hij zoekt naar de toekomstige betekenis van de rivier de Vecht voor mens én natuur. Kunstenaars solliciteerden naar opgaves in het gebied waaraan ze wilden meewerken en mee-ontwerpen. De geselecteerde kunstenaars werden deel van de ontwerpteams van de verschillende deelgebieden in het Vechtpark. En zo zijn er in vijf jaar tijd kunstwerken ontwikkeld die zowel functioneel inspelen op waterveiligheid, natuurontwikkeling en beleving, als een autonome beeldende kracht en betekenis hebben. Groot voordeel van deze integrale ontwikkeling van kunst, park en rivier was dat de verschillende budgetten met elkaar verbonden werden, zodat er veel mogelijk was.

De kunst is uitgenodigd mee te ontwerpen aan de rivier, of ingrepen te doen die mede bepaald worden door de rivier: de kunst maakt de rivier tot kunstenaar – het landschap als kunstwerk. (Jeroen van Westen)

Jeroen van Westen wil altijd graag laten zien dat kunst een rol speelt binnen en vanuit de maatschappij. En dat is in het Vechtpark heel goed gelukt. Zowel het proces van overleg en samenwerking tussen de overheid, verschillende partners en inwoners, als de uiteindelijke beeldende resultaten zijn erg bijzonder te noemen. Het project Vechtpark Hardenberg is een inspirerend voorbeeld van hoe de overheid op een actieve en betekenisvolle manier bewoners en andere belanghebbenden betrekt bij veranderingen in hun leefomgeving.

Een aantal kunstwerken uitgelicht

Erick de Lyon vertelt over zijn idee om de duikers onder de smalle Voorstraatbrug open te graven, zodat Vecht en park een brede onderdoorgang zouden krijgen.

De oorspronkelijke situatie.

 De visualisatie van het voorstel van Atelier de Lyon, getiteld ‘De Smaak van Water’.

Vanaf het plateau heb je een prachtig uitzicht op het park. Mooi vormgegeven trappen leiden de wandelaar het park in. Foto: Wout Hoogendijk

Na deze imposante ingreep van Atelier de Lyon fietsten we naar het werk van Jeroen Hoogstraten, dat zowel cultureel als civiel een ‘kunstwerk’ is, getiteld ‘Overlaat’. Deze waterbouwkundige constructie is opgebouwd uit 2500 blokken beton en zorgt ervoor dat bij hoog water de Vecht gecontroleerd kan overstromen in het achtergelegen park. Hoogstraten blogt op zijn website:

(…) waar vaak bij zulk soort grote projecten (als er al voor) gekozen wordt om de kunst de kers op de taart te laten zijn, is de kunst hier de taart! Of als ik het iets bescheidener formuleer in ieder geval de smaak die door de hele taart zit.

(…) Als kunstenaars hebben we ons met alles in het gebied mogen bemoeien, dat gaat van de paden tot de bruggen of waar water zou kunnen komen.

Nederland, Hardenberg, 26-8-2016VechtparkFoto: Ton van Vliet/Terborg

De Overlaat is in meerdere opzichten ook functioneel. Hier gebruikt als publiekstribune bij een evenement.

Foto: Wout Hoogendijk

En vervolgens fietsten we naar het ‘Transferium’ van kunstenaarsgroep Observatorium. Het is een plek waar verschillende snelheden elkaar ontmoeten: auto’s, fietsers, wandelaars en de traagheid van de rivier. Vanaf de parkeerplekken, het beste vanuit een auto, kun je vogels in de omtrek spotten.

Nederland, Hardenberg, 8-7-2016 Vechtpark Foto: Ton van Vliet, Terborg

Foto: Wout Hoogendijk

Via het Vogelkijkscherm van Atelier Veldwerk eindigde de fietstocht bij het werk van Carmela Bogman.

Nederland, Hardenberg, 26-8-2016 Vechtpark Foto: Ton van Vliet/Terborg

 

Voor meer informatie: http://www.vechtparkhardenberg.nl/

Het Vechtpark Magazine is op te vragen via: vechtpark@hardenberg.nl

Fotografie: Ton van Vliet, tenzij anders vermeld.

 

 

Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en