voor opdrachten in kunst en vormgeving

Castellum Fectio, historie klaar voor de toekomst

Na een jarenlang proces van ideevorming, ontwerp, ontwikkeling en uitvoering is Castellum Fectio weer zichtbaar en beleefbaar in het landschap naast Fort Vechten in Bunnik. Het Romeinse Fectio is een archeologisch monument van circa 30 hectare groot en behoort tot de top 4 van archeologische sites in Europa.

17

Bovenaanzicht van Fectio; foto: Du Mont Beton

Het Castellum wordt gevisualiseerd met een plint van betonnen, modulaire bouwstenen van 1,5 kilometer in omtrek. Op de plint (de muren en de torens) zijn de belangrijkste momenten uit de opgravingsgeschiedenis van Fectio vormgegeven. Eric Klarenbeek en Maartje Dros maakten hiervoor gebruik van 3D-scanning, graphic concrete, straaltechnieken en ter plekke geraapt vondstmateriaal om de opgravingsgeschiedenis inzichtelijk en beleefbaar te maken. Het werk toont hoe de archeologie zich heeft geprofessionaliseerd in het documenteren en determineren van vondsten.

Eerder berichtte Publiek Gemaakt over de verschillende fases van dit ontwerp, waarvoor het landschappelijke inrichtingsplan van Parklaan Landschapsarchitecten en Paul de Kort als onderlegger diende. Met diverse beeldende ingrepen maken Klarenbeek en Dros het lokale Romeinse verleden en de archeologische vondsten zichtbaar, beleefbaar en leesbaar. Het geheel van inrichting en ontwerp heeft geleid tot een hedendaagse landschappelijke ingreep die publiekelijk toegankelijk is en die tevens ruimte biedt aan grote evenementen en publieksactiviteiten.

Het gehele traject is opgezet en uitgevoerd vanuit een doorlopende samenwerking tussen Provincie Utrecht, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Parklaan Landschapsarchitecten, de ontwerpers, Staatsbosbeheer en een bouwteam van diverse aannemers en specialisten.

Een beeldverslag van het eindresultaat

04

01

Het Romeinse verleden dubbelt hier met een andere tijdlaag: in de verte is een groepsschuilplaats van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te zien. Foto: Wout Hoogendijk
16a
16b
De vondsten van 2010 zijn opgeborgen in de plint. De plint is daarmee naast een architectonische ingreep tegelijkertijd het eerste depot in de publieke ruimte. De schatten in de bodem blijven beschermd, maar de informatie is actueel en binnen handbereik.

14

15

11

Foto: Wout Hoogendijk

Zie hier een filmpje dat Bart Maalderink maakte:

 

Fotografie: Eric Klarenbeek en Maartje Dros, tenzij anders vermeld.
Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en