voor opdrachten in kunst en vormgeving

Castellum Fectio, historie in uitvoering

De contouren van Romeins Castellum Fectio doemen langzaamaan op in het landschap ten oosten van Fort bij Vechten. Een plint van betonnen, modulaire bouwstenen van maar liefst 1,5 kilometer in omtrek visualiseert het voormalige legerkamp.

Op 4 februari metselde Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur van de Provincie Utrecht, de spreekwoordelijke eerste steen, in het plintdeel waar de ommuring zichtbaar wordt gemaakt met Romeins tufsteen, dat destijds daadwerkelijk ter plekke is gebruikt. De enthousiaste gedeputeerde haalde in herinnering dat de Romeinse Limes op de nominatie staat om te worden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat zou een flinke impuls geven aan de bekendheid van de Limes.

Eerder berichtte Publiek Gemaakt over het schetsontwerp dat Eric Klarenbeek en Maartje Dros voor de plint ontwikkelden. Zij gebruikten daarvoor het inrichtingsplan van Parklaan Landschapsarchitecten en Paul de Kort – getiteld Thesaurus Fectio – als onderlegger. Met diverse beeldende ingrepen maken Klarenbeek en Dros het lokale Romeinse verleden en de archeologische vondsten zichtbaar, beleefbaar en leesbaar. Het ontwerp is inmiddels definitief en wordt nu uitgevoerd.

Het ontwerp van Klarenbeek en Dros brengt de belangrijkste momenten uit de (opgravings) geschiedenis van Fectio in kaart en toont hoe de archeologie zich heeft geprofessionaliseerd in het documenteren en determineren van vondsten. Op 5 locaties worden de verschillende opgravingen en veldkarteringen inzichtelijk gemaakt.

Het gehele terrein.

Het geheel geeft een beeld van hoe de kennis is vergaard over de verschillende bouwfases van het Castellum en over het dagelijks leven van de Romeinse soldaten en de burgerbevolking. Met verschillende technieken en werkwijzen worden betonnen deksels – die de plint afsluiten – bewerkt met graphic concrete (tekst en beeld), straaltechnieken, 3D-printing, en met restmateriaal van lokale vondsten.

Fectio_Plintdelen

3D-Printing

Kannen, kruiken, sieraden, werktuig en militaire gebruiksvoorwerpen zijn 3D gescand en zullen 3D worden uitgevoerd in beton, op ware grootte.

Veldkarteringen en opgravingen


Een groot deel van de deksels legt een link naar specifieke plekken van opgravingen en veldkarteringen, zodat de bezoeker precies kan zien waar iets is gevonden. In de deksels is het echte (scherf) materiaal gebruikt. In de plint, onder de deksels, zal het overige scherfmateriaal worden geconserveerd om nader onderzoek in de toekomst nog mogelijk te maken.

Fectio_Kartering_1

 

Romeins tufsteen

Fectio_Tufsteen-1

Op de locatie waar proefsleuven hebben aangetoond dat op die plek de muur van het Castellum liep, wordt een deel van deze muur in tufsteen gevisualiseerd.

Fectio_Tufsteen-3


De oplevering van het geheel wordt verwacht in het voorjaar. Publiek Gemaakt is er dan weer bij.

Hier meer informatie over Eric Klarenbeek, Maartje Dros en Parklaan Landschapsarchitecten.

Alle visualisaties en foto’s zijn van Studio Klarenbeek, tenzij anders vermeld.
Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en