voor opdrachten in kunst en vormgeving

Sonsbeek 2016 in de maak

Een nieuwe editie van ‘Sonsbeek’ is in de maak. Anders dan in vorige edities zal het publiek de ‘making of’ kunnen volgen en zullen de inwoners van Arnhem en het culturele veld van stad en regio input leveren voor de ontwikkeling van kunstprojecten. Als een eerste openbare opstap in de ontwikkeling van Sonsbeek 2016 organiseerde Cultuur Netwerk Arnhem op 28 april een netwerkbijeenkomst in Showroom Arnhem. Hiervoor was het hele Arnhemse culturele veld uitgenodigd.

ruangrupa

Van 4 juni tot en met 4 oktober 2016 presenteert Stichting Sonsbeek Internationaal de elfde editie onder de werktitel ‘Transactions’. De artistieke leiding ligt in handen van het Indonesische kunstenaarscollectief ruangrupa – spreek uit als ‘roeang roepa’ – dat als curator is benoemd. Reza Afisina, lid van het collectief, vertelde over de werkwijze van ruangrupa en over hun plannen voor Sonsbeek, waarin onderzoek, uitwisseling en betrokkenheid al in de aanloop een belangrijke rol gaan spelen.

De uit Jakarta afkomstige groep kunstenaars, curatoren, architecten, schrijvers en historici, vormen een non-profit organisatie (opgericht in 2000) die zich richt op kunst in een stedelijke context. Zij zoeken samenwerking met kunstenaars van verschillende disciplines, maar ook met specialisten uit de sociale wetenschappen, politiek, technologie en media. Hun samenwerkings- en researchprojecten, waaronder een experimenteel Art Lab, monden uit in tentoonstellingen, festivals, workshops, performances, boeken en (online) publicaties, waarmee zij zich met een kritische en observerende blik richten op hedendaagse stedelijke ontwikkelingen en vraagstukken in Indonesië. ruangrupa organiseerde eerder de vijfde Biënnale van Jakarta en nam deel aan kunstmanifestaties in Brazilië, Australië, Singapore, Turkije en China.

Het culturele DNA van Arnhem

Het idee van ruangrupa is om via verschillende kunstuitingen – openbare kunst, performance, installaties en audiovisuele- en mediakunst – het culturele DNA van Arnhem en regio te verbinden met de inwoners en de openbare ruimte, zowel in sociale, politieke als in historische context. Om dit DNA te onderzoeken is ruangrupa afgelopen januari ‘research visits’ gestart naar het culturele veld en het historisch kapitaal van Arnhem en regio. ruangrupa zoekt verhalen van de inwoners van Arnhem, hun ervaringen en wensen voor het gebruik van de openbare ruimte. Dit kunnen verhalen zijn over de stadsgeschiedenis, het hedendaagse sociale leven, de politieke situatie, de relatie Arnhem en Indonesië, het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte, cultuur en mobiliteit.

Openbare huiskamer als creatieve broedplaats

Om deze verhalen te verzamelen start in juli in het centrum van Arnhem een zogenaamde ‘Hub’, een centrale, toegankelijke, openbare plek voor ontmoeting, onderzoek en programmering; een creatieve broedplaats. Op een grote kaart van Arnhem kan iedereen zijn persoonlijke verhalen in en over de stad letterlijk en figuurlijk een plek geven. De ‘database’ die daaruit zal ontstaan, gaat tevens het uitgangspunt vormen voor de creatieve processen van en opdrachtvragen aan de deelnemende kunstenaars. Dit ‘crowd-sourced mapping-project’ zal een jaar lang lopen. De selectie van deelnemende kunstenaars aan Sonsbeek 2016 is deels afhankelijk van de uitkomst van onderzoek en de resultaten van de Hub. De taak van ruangrupa is om uit al die informatie een of meerdere rode draden te ontdekken die vervolgens de basis vormen voor nadere invulling. Naast beeldende kunst zal er veel ruimte zijn voor performances en artistieke interventies in de stad. Volgens ruangrupa moet het zich allemaal nog gaan ontwikkelen.
Sonsbeek3
Vanuit de Hub wordt tevens een breed programma samengesteld met lezingen door kunstenaars, performances met lokale initiatieven, workshops voor Arnhemse studenten, discussies, een online radiostation en culinaire activiteiten. Arnhemse (culturele) instellingen en bewoners worden in de samenstelling en uitvoering van dit programma nauw betrokken. Deze uitnodigende en transparante werkwijze is eigen aan ruangrupa en zal bijdragen aan het zichtbaar maken het proces, de ‘making of’, van Sonsbeek 2016.

Transactions

De nieuwe editie van Sonsbeek heeft als werktitel ‘Transactions’, dat duidt op uitwisselingen van kennis en ervaring op ruimtelijk, cultureel, politiek en sociaal niveau. ruangrupa ziet ‘Transactions’ als ‘een vertrekpunt voor een hedendaags wereldbeeld dat niet slechts door de economie wordt bepaald, maar dat juist ook filosofisch is en bevraagt hoe de mens zich verhoudt tot dingen, ideeën en tot andere mensen.’ Daarmee wordt Sonsbeek 2016 volgens de organisatie een speels maar ook serieus, actueel en innovatief evenement over, door en voor de Arnhemmers, met een aantrekkingskracht tot ver buiten de stad. Het is in elk geval een gedurfde aanpak die hooggespannen verwachtingen maakt.

Sonsbeek als Quadriënnale

Vanaf 2016 wordt Sonsbeek om de vier jaar georganiseerd, vanuit een vaste kernorganisatie. Daarmee grijpt Sonsbeek de kans om zich internationaal sterker te positioneren en beter aan te sluiten bij ontwikkelingen van de (inter)nationale hedendaagse kunst. Belangrijke partners zijn Museum Arnhem en ArtEZ, Kröller-Müller Museum, Rozet en Museum Bronbeek. Bovendien wordt er een brede samenwerking opgezet met internationale partners waaronder dOCUMENTA (Kassel) en Münster Skulptur Projekte (Münster).

Wordt gevolgd…

 

Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en