voor opdrachten in kunst en vormgeving

Een flextuin voor de flexplek in de Botanische Tuin Zuidas

Op een zonnige vrijdagochtend ontmoet ik kunstenaar PJ Roggeband in de centrale hal van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij neemt me mee naar zijn proefproject Uitleentuin – ‘flextuin voor flexplek’ op de 13e etage. De proef werd in samenwerking met Kristine Steenbergh, universitair docent Engelse Literatuur en verbonden aan het Environmental Humanities Center gestart. Op veel kantoren is door de introductie van het flexwerken het gezellige, heilzame groen verdwenen. Terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat groen op kantoor van grote invloed is op het welzijn van de mensen die er werken. Investeren in planten loont en de kwaliteit van leven, creativiteit en productiviteit van de werknemers wordt vergroot.

De uitleenexemplaren die PJ Roggeband ontwikkelde, lijken dit op deze locatie te bewijzen. De flextuinen zijn hier zichtbaar een succes. Op het uitleenpunt zijn 5 van de 8 flextuinen uitgeleend. En dat zelfs op een vrijdag, de meest rustige dag van de week. Uit de kaartjes waarop gebruikers hun bevindingen kunnen achterlaten, valt op te maken dat de uitleenexemplaren allerlei gedachten en beschouwingen oproepen en soms zelf leiden tot dicht- en tekenkunst en het citeren van grote denkers. Nu zijn de uitleenplantjes ook geen standaard planten van de lokale plantenzaak. Nee, het zijn allemaal bijna onderhoudsvrije vetplantjes die gehuisvest zijn in of op een bijzonder vormgegeven draagbaar object. Het zijn daarmee stuk voor stuk unieke exemplaren die natuurlijk ook vanwege hun vorm reacties oproepen bij de gebruikers.

PJ Roggeband heeft met gebruikers van de flextuinen gesproken om te achterhalen wat ze van het project vonden, om ook zijn idee voor draagbaar groen verder te ontwikkelen. Het effect van de flextuinen wordt daardoor voortdurend geëvalueerd en gevoed met nieuwe ideeën voor tuinen. Zo stelde een van de gebruikers voor om een meer verticaal exemplaar te ontwikkelen omdat de bureaus zo klein zijn. En werd het idee geopperd voor de ontwikkeling van een flextuin die tevens functioneert als bureaudivider, zodat je niet de hele tijd je collega hoeft aan te kijken.

De Collegetuin werd speciaal op verzoek van hoogleraar Kunstgeschiedenis Katja Kwastek ontwikkeld. Zij kwam met het voorstel om de collegezaal op te fleuren. Tijdens een collegereeks heeft de eerste versie van de Collegetuin dienst gedaan en in september, bij de start van het studiejaar, zal de Collegetuin weer worden gebruikt. Bovendien is deze interventie van een kunstenaar voor studenten kunstgeschiedenis tevens een mooi praktijkvoorbeeld van kunst die in relatie tot ecologie en het publieke domein ontstaat.

Naast het project Uitlaattuin ‘flextuinen voor flexplekken’ heeft de kunstenaar PJ Roggeband onder meer een speciaal zaadmengsel gelanceerd onder de naam ZUIDASGROEN dat kan worden verspreid rond de kantoorrotsen op de Zuidas.

Kunstenaar PJ Roggeband houdt zich al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van Uitlaattuinen. Publiek Gemaakt publiceerde hier al eerder over. In zijn tijdelijke werkplaats in de Botanische Tuin van de Zuidas onderzoekt hij de rol van mobiele landschappen, draagbare natuur en uitgelaten groen. Welke rol kunnen geconcentreerde vormen van natuur spelen in de stenige omgeving van de Zuidas rondom de oprukkende kantoren en VU-ziekenhuis.

PJ Roggeband was uitgenodigd als artist in residence in de botanische tuin van september t/m juni 2017 door Zone2Source en Botanische Tuin Zuidas. De onlangs heropende botanische tuin bezint zich op een nieuwe toekomst en maatschappelijke relevantie. Kunstenaars kunnen hieraan bijdragen door nieuwe inzichten en betekenissen te genereren.

PJ Roggeband fantaseert ondertussen verder over een plantotheek, een uitleenfaciliteit van draagbare tuinen die vanuit de Botanische Tuin Zuidas voor medewerkers van het ziekenhuis, universiteit en omliggende kantoren te lenen zijn. Hierdoor ontstaat er opnieuw een uitwisseling tussen de tuin en haar omgeving. Wat zou het een mooi gezicht zijn al die wandelende mensen in pakken met in hun hand die bijzondere draagbare tuinen.

Presentatie

Op zondag 18 juni om 15.00 uur is er een presentatie van een kleine publicatie. Tevens kun je die dag deelnemen aan een door PJ Roggeband georganiseerde Dwaalsafari door de tuin om 14.00 en 16.00 uur.

Daarna is het project UITLEENTUIN nog tot 1 juli te bekijken in de speciale CAMPAGNEKAS in de tuin.

In september vindt er in samenwerking met Pakhuis de Zwijger nog een avond plaatst waarbij de nieuwe uitleentuinen gepresenteerd zullen worden.

De gratis toegankelijke tuin is doordeweeks open van  9.00 tot 17.00 uur en in het weekend tussen 12.00 en 17.00 uur.

Botanische Tuin Zuidas – Van der Boechorststraat 8 Amsterdam

Voor meer informatie: www.botanischetuinzuidas.nl

 

 

Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en