voor opdrachten in kunst en vormgeving

Nu te zien: PULSE 17 – Studio Omstand

Studio Omstand (een projectbureau onder leiding van Rob Groot Zevert en Carolina Agelink) presenteert elke maand PULSE: een kunst- en cultuurprogramma met tentoonstellingen, lezingen, film, video en performances. Het vindt op verschillende projectlocaties rond het Transformatorplein in Arnhem plaats.

PULSE wordt deze maand voor de zeventiende keer gehouden, met dit keer bijdrages van kunstenaars Semâ Bekirovic, Voebe de Gruyter, Justin Gosker, Reinaart Vanhoe, Geert van der Schaaf, Lisa Vieten en Wouter Huis. Ook zal het werk van Paul Goede, Louwrien Wijers, MattievanderWorm uit de vorige PULSE te zien zijn.

MattievanderWorm

PULSE is op vier locaties in het Nieuwe Kade Kwartier te vinden op zaterdag- en zondagmiddag. In de Turbinekamers, de voormalige machinekamers in het bedieningsgebouw van de Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij (PGEM), bestaande uit vier geschakelde ruimtes van elk 4,5 bij 5 meter en 5,5 meter hoog, is de tentoonstelling But Now, Yet Again / Chapter II te zien. Het is het tweede deel in een serie van drie tentoonstellingen met kunstwerken en installaties van vier leeftijdsgeneraties. Uitgangspunt van deze tweede tentoonstelling is ‘dat het heelal voor ons te groot is om in te wonen’.

Semâ Bekirovic liet zich inspireren door wetenschappelijke ideeën en concepten en geeft daar op speelse wijze een draai aan. Voebe de Gruyter bevraagt hoe beslissingen tot stand komen en hoe de omgeving en de objecten daar invloed op hebben. Reinaart Vanhoe zoekt en overschrijdt de grens van het opmerkzame, waarmee hij verwijst naar het onverklaarbare dat de dingen omringt. En Justin Gosker observeert de alledaagse werkelijkheid zonder een vooropgezet plan en volgt wat zijn verbazing wekt.

Soft Corners van Lisa Vieten

Dry Run, a portrait of a studio van Wouter Huis

In de oude accuwerkplaats in het bedieningsgebouw, het voormalig hoofdgebouw van de PGEM, vinden we de installatie Soft Corners van Lisa Vieten. Ze stelt in het werk de vraag in hoeverre overleven zonder bescherming van een omhulling (in de vorm van warmte, muren, een afgeschermde eigen plek) mogelijk is. Ze heeft onderzocht hoe ze met zachtheid, kleur, verbeeldingskracht en beweging de scheidslijn tussen buiten en binnen zo klein mogelijk kan maken.In het Trafohuis wordt de video Dry Run, a portrait of a studio van Wouter Huis getoond. De videoregistratie bestaat uit een decor met een tafel, drie stoelen, drie microfoons en een vel papier en is gefilmd vanuit verschillende hoeken met camerabewegingen die we gewend zijn van actualiteitenprogramma’s. De video wordt doorlopend gepresenteerd zonder een begin of een einde.

Geert van der Schaaf

Als laatste toont Geert van der Schaaf in het Paviljoen, een glazen gebouw van tweedehands bouwmaterialen naar een ontwerp van Susanne Nagtegaal, onder de noemer Fotografie is Kunstmatig een serie polaroids. Hierin onderzoekt hij de kunstmatigheid, of, anders gezegd, de verhouding tussen fotografie en werkelijkheid. Techniek vertekent de werkelijkheid en de fotograaf gebruikt allerlei bewuste en onbewuste beweegredenen om de foto te nemen, bepaalde dingen buiten te sluiten of juist tot zijn onderwerp te maken.

Naast PULSE richt Studio Omstand als een artist-based projectbureau zich in het algemeen op de relatie tussen hedendaagse beeldende kunst en het publieke domein, waarbij ze vinden dat kunst de aandacht scherpt en nieuwe inzichten op ontwikkelingen in de stad stimuleert. Met hun praktijk wil Studio Omstand kansen en mogelijkheden signaleren en realiseren. Studio Omstand zet kunst en de artistieke visie van kunstenaars in om het aanzien van de omgeving gunstig te beïnvloeden.

PULSE 17: 3 t/m 25 juni 2017

Iedere zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur

Meer info: http://www.omstand.nl/projects/pulse/

De foto’s komen van de website van Studio Omstand.

Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en