voor opdrachten in kunst en vormgeving

De Tuin en de Tuinman, een kunstproject in het Amstelpark

In het Amstelpark in Amsterdam is momenteel een tentoonstelling te zien waarin de tuinmannen van het park de hoofdrol spelen. Kunstenaar Irene Fortuyn ontwikkelde op uitnodiging van Zone2Source een project rondom de tuinman. Het onderzoek van Irene  Fortuyn is een vervolg op eerder werk dat zij maakte over het onderhoud en betekenis van groen in de stedelijke omgeving.

De Tuin en de Tuinman

Als gevolg van de economische recessie zijn de budgetten voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte de laatste jaren geslonken. Tegelijkertijd neemt de publieke belangstelling voor de natuur, ecologie en duurzaamheid in de stad sterk toe. Welke rol zou de tuinman kunnen spelen in deze veranderende omstandigheden? was de centrale vraag die Fortuyn zich in het project De Tuin en de Tuinman stelde. Tuinmannen vormen een enorme bron van kennis over het park, over zijn geschiedenis, planten en dieren maar ook over hoe de mensen het park gebruiken. Door deze kennis en vaardigheden te delen zou de relatie tussen het park en de omgeving kunnen worden versterkt.

Een paar maanden trok Fortuyn op met de tuinmannen van het Amstelpark. Dit resulteerde in een aantal prachtige informatieve filmportretten, foto’s, tekeningen, kaarten en verhalen van tuinmannen en beleidsmakers die samen worden gebracht in een tentoonstelling in het Glazen Huis in het Amstelpark. Gecombineerd met een aantal kunstwerken die de kunstenaar eerder maakte in relatie tot de natuur.

Publieksactiviteiten

Kom meepraten tijdens de Bezemdialogen op vrijdag 10 februari en zaterdag 18 februari 2017 van 15 – 17 uur, start vanuit het Glazen Huis in het Amstelpark

Tijdens deze middagen nemen kunstenaar Irene Fortuyn en Hadassah de Boer u samen met de tuinmannen mee naar het park. Op socratische wijze zullen tuinmannen, beleidsmakers, experts en u met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van groen in de stad, de rol van de tuinman hierin en het belang van het doorgeven van kennis.

Het Amstelpark in Kaart op 26 februari van 14 – 17.30 uur in Het Glazen Huis, met Irene Fortuyn

Tijdens de tentoonstelling wordt de bezoeker uitgenodigd een selectie te maken uit een lijst met woorden die betrekking hebben op het park. De ingevulde lijsten zullen door de kunstenaar uitgewerkt worden tot ‘park poëzie kaarten’ die in de laatste week van de tentoonstelling in het Glazen huis afgehaald kunnen worden.

Over Zone2source

Zone2Source is een internationaal tentoonstellingsplatform in het Amstelpark. Zone2Source vraagt hedendaagse kunstenaars om projecten in het park te ontwikkelen en presenteren die bijdragen aan een nieuw begrip over onze relatie tot de natuur en de planeet. Zone2Source inspireert zich op het specifieke karakter van het Amstelpark en haar ontstaansgeschiedenis. Het park en de paviljoens zijn aangelegd voor de 5e editie van de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling van 1972. Het Amstelpark besloeg een gedeelte van het tentoonstellingsterrein. Ook het Beatrixpark, een deel van de RAI Amsterdam en een deel van het dijklichaam waarop later de Ringweg Zuid en het Station Amsterdam RAI werden aangelegd, waren onderdeel van de Floriade. De Floriade liet zien wat op dat moment – begin jaren zeventig – de ontwikkelingen waren op het gebied van tuinbouw en natuur. Tegen de achtergrond van deze geschiedenis organiseert Zone2Source een kunstprogramma waarin kunstenaars de relatie tussen cultuur en natuur bevragen. Meer informatie over Zone2Source vindt u hier.

Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en