voor opdrachten in kunst en vormgeving

Lights Crossing, een brug als monument

In het tempo van een trage mars, nadat de stadsverlichting in Nijmegen is aangeschakeld, gaan 48 paren lichtmasten op de nieuwe Nijmeegse brug ‘De Oversteek’ één voor één aan. Beginnend op de zuidoever verlichten de aanschakelende lampen opeenvolgend het 950 meter lange traject, waardoor de oversteek van licht ongeveer 12 minuten duurt. Pas na het bereiken van de noordoever wordt de brug in zijn geheel aangelicht, zodat hij ook in het donker in volle glorie te zien blijft.

Tekening Atelier Veldwerk

Het geïntegreerde kunstwerk Lights Crossing is een eerbetoon aan de Amerikaanse soldaten die hier op 20 september 1944 de rivier overstaken voor de bevrijding van Nederland. Bij die actie kwamen in korte tijd 48 militairen om het leven. De brug in zijn eigen hoedanigheid fungeert hier als monument en maakt de symbolische oversteek iedere avond mogelijk.

Foto’s: Christian van der Kooy Fotografie

De architecten van de brug (Chris Poulissen en Laurent Ney) vroegen Atelier Veldwerk (de kunstenaars Rudy Luijters en Onno Dirker) om mee te denken over de condities voor een stevige inbedding van de brug in sociaal, maatschappelijk en landschappelijk opzicht. De uitdaging was vervolgens de brug ook daadwerkelijk het karakter van een monument te geven, in de letterlijke (visuele) zin. Atelier Veldwerk beschrijft:

Het is onmogelijk zich een voorstelling te kunnen maken van de strijd die in de uiterwaarden van Oosterbeek en Lent heeft plaatsgevonden. Maar een monument op de schaal van de brug en met een voldoende abstractieniveau om bij alle toeschouwers de betekenis van die bijzondere historische gebeurtenissen te duiden is dé garantie voor een blijvende herinnering en herdenking. Dat abstractieniveau (het niet-anekdotische, sentimentele of pathetische) lijkt te zijn gevonden in het discrete karakter van het voorstel voor een monument op de schaal van de brug. De duiding, de relatie met de gebeurtenissen die sterk tot de verbeelding spreken, het oversteken van de rivier, komt tot uitdrukking in het tijdsgebonden aspect van het kunstwerk; het feit dat ‘de oversteek’ dagelijks wordt herhaald. In die verbeelding schuilt de kracht.

Op 23 november 2013 werd de nieuwe brug – ook als monument – in gebruik genomen.

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen op advies van Commissie Beeldende Kunst Nijmegen.

Voor meer info: Atelier Veldwerk

Tekening Atelier Veldwerk

Copyright © 2024 Publiek Gemaakt
Site: en