voor opdrachten in kunst en vormgeving

Windstilleven, een landschappelijke ervaring over het begrip ‘tijd’

Op uitnodiging van Land Art Contemporary voerde Collectief Walden van 10 – 12 maart de voorstelling Windstilleven op. Publiek Gemaakt was erbij en werd deelgenoot van een betekenisvolle filosofische en poëtische voorstelling over het begrip ’tijd’.

De vijf spelers van het collectief namen het publiek mee naar het Mantingerzand, een eeuwenoud natuurgebied in Drenthe. De voorstelling ging over onze beleving van tijd en wat er relatief aan is. Aan de hand van dagelijkse voorbeelden en persoonlijke herinneringen maakten de spelers ingewikkelde filosofische gedachten inzichtelijk en beleefbaar. Centraal stond de historische ontmoeting tussen natuurwetenschapper Albert Einstein en filosoof Henri Bergson. Deze tijdgenoten hadden beiden een eigen opvatting over de notie van tijd. Maar ook Marcel Proust kwam langs op het Mantingerzand, op zoek naar zijn eigen verloren tijd.

Windstilleven

Windstilleven past zich aan aan het landschap waarin het wordt opgevoerd en gaat er een relatie mee aan. Collectief Walden ontwikkelde Windstilleven in het duinlandschap van Terschelling, voor Oerol 2016, en de voorstelling was in aangepaste vorm te zien op het Over het IJ festival in Amsterdam. Windstilleven reisde vervolgens door naar Drenthe. Samen met Land Art Contemporary en Natuurmonumenten werd er gezocht naar een geschikt ‘natuurlandschap’ om Windstilleven in op te voeren. Dit werd het stuifzandlandschap Mantingerzand bij Mantinge.

Collectief Walden

Collectief Walden bestaat uit een bioloog, een filosoof, een mimespeler, een dramaturg en een producent. Samen bundelen zij hun krachten om grensverleggend landschapstheater te maken op het snijvlak van wetenschap en kunst. De bioloog ziet het landschap als een complex netwerk van wetmatigheden. De filosoof ziet een weerspiegeling van de menselijke geest. De acteur voorspelt een dramatische afloop. Met hun interventies hopen ze een groter bewustzijn te creëren voor de waarde en kwetsbaarheid van onze natuurlijke omgeving. Het collectief speelt zonder elektriciteit en probeert een lage impact te hebben op de omgeving.

Een beeldverslag

Het publiek liep een zingend collectief tegemoet. I’m going there tomorrow / I’m coming back someday. / Don’t you ask me why / Got to live a little longer… / Ri-o de-Janeiro-Rio-o-o.

Voor de ultieme beleving van Windstilleven werden – onder vriendelijke drang – alle tijdsindicatoren (zoals horloges, camera’s en telefoons) ingenomen.

Het publiek nam plaats op de landschapstribune, die even later werd omgevormd tot een donkere, gesloten ruimte. Onderwijl kreeg het publiek filosofische inzichten gepresenteerd.

Een natuurkundig, filosofisch en ecologisch schouwspel in het landschap.

Foto: Anne Reenders

De filosoof slaat piketpaaltjes in het zand. Waar staan al die getallen voor?

Foto: Drenthe Magazine

Het publiek kreeg geluiddempende koptelefoons op. De beleving van het landschap veranderde. De getallen op de piketpaaltjes bleken leeftijden aan te geven. De opdracht was om bij je eigen leeftijd halt te houden.

Een bijzondere leef-tijd-lijn vormde zich in het landschap.

Weer terug bij de landschapstribune, die inmiddels helemaal was gesloten tot een donkere kubus. Eenmaal binnen, bleek de kubus ineens een camera obscura.

Via een aantal gaten in de wanden kon het publiek een schouwspel van woorden zien die in het landschap tezamen een tekst vormden. En ook de natuur zelf projecteerde prachtige zelfbeelden.

Windstilleven laat het publiek stilstaan bij de verschillende belevingen van tijd, in een landschappelijke ervaring over weidsheid en geslotenheid, over vasthouden en loslaten.

Don’t you ask me why

Got to live a little longer…

Stichting Land Art Contemporary

Land Art Contemporary is in 2011 opgericht in het kader van het veertigjarig bestaan van het kunstwerk Broken Circle /Spiral Hill van de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson in een zandafgraving in Emmen. Het werk en de ideeën van Smithson blijken nog steeds van groot belang voor nieuwe generaties kunstenaars en kunstliefhebbers en vormen een inspirerend vertrekpunt voor het programma van Land Art Contemporary. De stichting ontwikkelt en ontsluit kunstprojecten in landelijk gebied en voegt daar een eigentijdse, internationale programmering aan toe.

Vanuit de programmalijn Land Art Now onderzoekt Land Art Contemporary samen met kunstenaars de menselijke hand in het landschap en de natuur. Zo ontwikkelde kunstenaar Sharon Houkema een tijdelijk kunstwerk op Kampsheide in het kader van de kunstmanifestatie Into Nature – Art Expedition. De productie Windstilleven van Collectief Walden is het meest recent. Het collectief verblijft na de opvoering in maart nog enige tijd in de AIR (Artist in Residence) in Dalen om ideeën te ontwikkelen voor een nieuwe productie in Drenthe.

Hier vindt u meer informatie over Land Art Contemporary en Collectief Walden.

Collectief Walden voert Windstilleven weer op gedurende OEROL.

Fotografie: Bart van Lienden en Anne Reenders.
Copyright © 2023 Publiek Gemaakt
Site: en