PUBLIEK GEMAAKT

volgt actuele kunstprojecten buiten de muren van kunstinstellingen

Klaar

Nieuwe kunstwerken en projecten in de publieke ruimte

Lights Crossing, een brug als monument

Lights Crossing, een brug als monument

In het tempo van een trage mars, nadat de stadsverlichting in Nijmegen is aangeschakeld, gaan 48 paren lichtmasten op de nieuwe Nijmeegse brug ‘De Oversteek’ één voor één aan. Beginnend op de zuidoever verlichten de aanschakelende lampen opeenvolgend het 950…